Enquetes

...


Lopende enquetes

Er zijn momenteel geen lopende enquetes.Afgelopen enquetes

Lesopnames

De switch naar een off campus lesmethode heeft ons allemaal gedwongen om te veranderen van studeeraanpak. Daarom willen wij weten wat het beste voor jullie werkt. Vond je lesopnamens handig, herbekijk je lessen voor de "perfecte" notities, ben je een lesopnamens en chill persoon of maak je gebruik van de aangeboden kennisclips? Geef jouw mening via deze enquête en laat StuW jouw stem vertolken in de discussie omtrent onderwijs in de toekomst.

Lees meer