Wat is Stuw?

StuW is de Studentenraad van de Faculteit Wetenschappen. Wij vertegenwoordigen studenten op zowel facultair als universitair niveau. Dit laatste gebeurt via de Gentse Studentenraad (GSR). Op facultair niveau proberen wij studenten te verenigingen die zetelen in een van de vele commissies en raden die de universiteit en faculteit rijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn de faculteitsraad, de bibliotheekcommissies en de vele opleidingscommissies. Verder heeft StuW allerlei projecten die studenten kunnen ondersteunen, van een ontspanningslounge in de S5 tot een jobbeurs en een studententuin. StuW komt om de maand samen om te discussiëren over onderwerpen die dicht bij studenten liggen, we houden hen ook op de hoogte van wat gaande is aan de faculteit en proberen samen de faculteit een betere plek te maken. Onze vergaderingen gaan over serieuze zaken maar zijn altijd gevuld met een warme en luchtige sfeer. Elke student van de faculteit wetenschappen aan de UGent is welkom, dus kom zeker eens langs.


Structuur

StuW heeft geen lidmaatschap en is open voor alle studenten van de faculteit Wetenschappen. De studenten die zetelen in een raad of commissie komen ook vaak vrijwillig naar onze algemene vergaderingen.


Vragen en ideeën

Als je vragen of problemen hebt betreft de faculteit, een commissie waarin je zetelt, je opleiding, uurrooster, samenvallende examens ... kan je altijd StuW contacteren. Wij hopen eenvoudiger te zijn om naar toe te stappen dan de officiële instanties van de UGent.

Als je ideeën of suggesties hebt die het studentenleven op de faculteit Wetenschappen kunnen verbeteren, mag je ons ook steeds contacteren via het contactformulier.