Wat is Stuw?

StuW is de Studentenraad van de faculteit Wetenschappen. Wij vertegenwoordigen studenten op zowel facultair als universitair niveau. Dit laatste gebeurt via de overkoepelende Gentse Studentenraad (GSR). Op facultair niveau proberen wij studenten te verenigingen die zetelen in een van de vele commissies en raden die de universiteit en faculteit rijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Faculteitsraad, de Bibliotheekcommissies en de vele Opleidingscommissies. Een overzicht van alle raden en commissies kan je vinden onder het tabblad ‘Stuvers’.


Structuur

StuW heeft geen lidmaatschap en is open voor alle studenten van de faculteit Wetenschappen. De studenten die zetelen in een raad of commissie komen ook vaak vrijwillig naar onze algemene vergaderingen. Er is wel een bestuur dat jaarlijks verkozen wordt. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, een verantwoordelijke voor digitalisering en een onderwijsverantwoordelijke.


Vragen en ideeën

Als je vragen of problemen hebt betreft de faculteit, een commissie waarin je zetelt, je opleiding, uurrooster, samenvallende examens ... kan je altijd StuW contacteren. Wij hopen eenvoudiger te zijn om naar toe te stappen dan de officiële instanties van de UGent.

Als je ideeën of suggesties hebt die het studentenleven op de faculteit Wetenschappen kunnen verbeteren, mag je ons ook steeds contacteren via het contactformulier.