Word zelf Stuver!

Waarom Stuver worden?

Als Stuver vertegenwoordig je jouw medestudenten in een of andere raad of commissie. Dit kan zich uiten in verschillende vormen. Je neemt meestal deel aan vergaderingen waar verscheidene problemen besproken worden, en waar jij als student natuurlijk jouw input kunt geven. Verder kan je het op je nemen om bevragingen op te stellen waarin je peilt wat jouw medestudenten vinden van een bepaalde kwestie.

Ben je al Stuver? Dan heb je normaal gezien toegang tot het Stuverportaal op deze website. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met StuW.


Stuver worden in een raad of commissie

De manier waarop je Stuver wordt, hangt af van de raad of commissie waar je lid van wilt worden. Voor sommige instanties zijn er actieve verkiezingen, waar je medestudenten jou moeten verkiezen. In andere instanties volstaat het om te vragen of je lid mag worden als Stuver.


Opleidingscommissie

Wil je jouw medestudenten in je opleiding vertegenwoordigen en helpen je opleiding zo goed mogelijk te krijgen? Overweeg dan zeker een Stuver in de opleidingscommissie van jouw opleiding te worden. Neem hiervoor best contact op met de voorzitter van de commissie in kwestie.

Open mandaten

Hieronder vind je een lijst van openstaande mandaten waar momenteel nog gezocht wordt naar iemand om deze in te vullen. Neem contact op met StuW indien je interesse hebt in één van deze mandaten.

  • Vrijwilliger Blok@S5