Wat is Stuw?

StuW is de Studentenraad van de Faculteit Wetenschappen. Wij vertegenwoordingen studenten op zowel facultair als universitair niveau. Dit laatste gebeurt via de Gentse Studentenraad (GSR). Op facultair niveau proberen wij studenten te verenigingen die zetelen in een van de vele commissies en raden die de universiteit en faculteit rijk is. Enkele voorbeelden hiervan zij de faculteitsraad, de bibliotheekcommissies en de vele opleidings commissies.

Blijf op de hoogte van wat er leeft binnen StuW door ons te volgen op facebook.

Structuur

StuW heeft geen echt lidmaatschap maar is daarentegen open voor alle studenten van de faculteit wetenschappen. De studenten die naar een van de hierboven vermelde commissies gaan, komen ook vaak vrijwillig naar de vergaderingen van StuW. Er is wel een bestuur dat jaarlijks verkozen wordt. Dit bestaat een een voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester.

Vragen en ideeën

Als je vragen hebt over de faculteit, je uurrooster, samenvallende examens, ... kan je altijd StuW contacteren. Wij hopen eenvoudiger te zijn om naar toe te stappen dan de officiële instanties van de UGent. Als je ideeën of suggesties hebt die het studentenleven op de faculteit Wetenschappen kunnen verbeteren ben je ook steeds welkom.

Contact

Je kan ons bereiken door het contactformulier op de website in te vullen, door ons te mailen op stuw@ugent.be, via onze facebookpagina, door ons aan te spreken op de faculteit of door een vergadering bij te wonen.


Agenda