verkiezingen

Mogen er maandag 26 mei 2014 examens georganiseerd worden?

  • Posted on: 7 December 2013
  • By: Nick

Voor de examenperiode van het tweede semester, valt de dag waarop we moeten gaan stemmen -zondag 25 mei- een beetje ongelukkig. Want maandag 26 mei start officieel de examenperiode. Nu is het voorstel ontstaan om aan de faculteit (via de faculteitsraad) te vragen of het mogelijk is die maandag geen examens te organiseren.

StuW -de facultaire studentenraad voor de Wetenschappen- vraagt zich af in welke mate de studenten dit voorstel ondersteunen. Er zijn gegronde argumenten voor en tegen. Graag jullie input, zodat we jullie stem zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen! Doe mee aan de discussie op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/stuwugent of deel uw mening via e-mail: stuw@ugent.be

Pro:

-Veel studenten kunnen op zondag niet aanwezig zijn doordat het openbaar vervoer op dat moment niet ideaal is. Hiertegenover staat dat de studenten graag in Gent blijven
studeren. Ze hebben hier hun eigen kamer en er is minder afleiding.
-Veel studenten willen echt wel bewust gaan stemmen en moeten dus op zondag naar de gemeente waarin ze gedomicilieerd zijn.
-Er zijn heel wat opleidingen die in de eerste week traditioneel geen examens plannen, dit zou dus voor die andere studenten ook moeten kunnen.

Contra:

-Geen aanpassingen meer mogelijk voor de bacheloropleidingen, want GIT-studenten hebben al op basis van het examenrooster hun GIT samengesteld.
-Dan wordt de spreiding van de examens in het rooster verstoord, zodat het examenrooster minder gunstig is voor de student.
-Je kan perfect volmacht geven aan iemand zodat je zelf niet moet gaan stemmen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
-Je weet al lange tijd op voorhand dat je die zondag moet gaan stemmen, dus je kan er u op voorbereiden.