Statuten & Regelementen

De Gentse Studentenraad is het orgaan dat decretaal verplicht moet worden opgericht binnen de UGent. Op basis van het participatiereglement, opgesteld door het bestuur van de UGent en studentenvertegenwoordigers in dat bestuur, zijn de statuten van de Gentse Studentenraad opgesteld. Die statuten zelf vormen de basis van de andere reglementen van de Gentse Studentenraad en primeren daarom boven alle andere reglementen. Net onder de statuten, staat het huishoudelijk reglement. Alle andere reglementen zijn onderworpen aan voornoemde twee en staan op gelijke hoogte. voor meer info over onze statuten kan je altijd terecht op de website van Gentse Studentenraad: doorverwijzing naar statuten Gentse Studentenraad