6 mei 2022

Kiesvergadering 19/05/2020

Beste Studenten, Het einde van dit semester nadert en dat wilt zeggen dat we zoeken naar opvolgers voor het huidig bestuur. We zijn opzoek naar volgende functies: • Voorzitter • Vicevoorzitter • Penningmeester • Bestuurder digitalisatie • Bestuurder onderwijs • Bestuurder participatie • PR Je kan je motivatiebrief doorsturen naar de voorzitter op dit E-mail Adres: Tibo.caterin@Ugent.be. Interesse maar iets houd je nog tegen? Stuur ons gerust een berichtje voor al je vragen en zorgen!

Beste Studenten,
Het einde van dit semester nadert en dat wilt zeggen dat we zoeken naar opvolgers voor het huidig bestuur. We zijn opzoek naar volgende functies:
• Voorzitter
• Vicevoorzitter
• Penningmeester
• Bestuurder digitalisatie
• Bestuurder onderwijs
• Bestuurder participatie
• PR
Je kan je motivatiebrief doorsturen naar de voorzitter op dit E-mail Adres: Tibo.caterin@Ugent.be.
Interesse maar iets houd je nog tegen? Stuur ons gerust een berichtje voor al je vragen en zorgen!

Hieronder geven we een kort uitleg wat je van de functie kan verwachten. maar aarzel niet om De voorzitter of vicevoorzitter aan te spreken met prangende vragen.

Voorzitter
Als voorzitter ben je het boegbeeld van StuW. Je geeft taken aan je bestuur, trekt de projecten van StuW en representeert hen op de vergaderingen en werkgroepen van de Gentse Studentenraad (GSR). Daarnaast onderhoud je de contacten met de decaan, het decanaat en ander facultair personeel. Tot slot zit jij ook de algemene vergaderingen voor en help je medestudenten om het leven aan onze faculteit te verbeteren.

Vicevoorzitter
Als vicevoorzitter ben jij de trouwe rechterhand van de voorzitter. Je helpt bij het opstellen van de documenten bij de algemene vergaderingen, maakt de verslagen en vergadert mee met het personeel van de faculteit. Samen met de Voorzitter maak je de belangrijke beslissingen en leidt de rest van het bestuur. Een ideale functie om veel te weten te komen over de werking van onze faculteit!
Penningmeester
De penningmeester is de beheerder van het budget van StuW, je kiest wat we gaan eten en drinken elke vergadering en zorgt er voor dat het budget mooi verdeeld wordt onder de AV, promotiemateriaal,.... Je staat ook in voor het beheer van de lockers van StuW, de prijs, waarborg, contracten,.... Dit allemaal in samenspraak met de rest van het bestuur.
Bestuurder digitalisatie
Als bestuurder digitalisatie onderhoud je onze site en Ufora pagina. Daarnaast bewaar je het overzicht over onze MS Teams. Zoals de functie het zelf al zegt, komen al onze digitale problemen bij jou terecht. Ideale functie indien je graag het beste uit elk platform wilt halen.

Bestuurder onderwijs
De bestuurder onderwijs houdt zich vooral bezig met onderwijsthema’s binnen de UGent en aan onze faculteit. Je volgt de werkgroepen onderwijs op georganiseerd binnen de Gentse Studentenraad. Je volgt ook onderwijsgerelateerde thema's op binnen onze faculteit, dit kan gaan van opleidingshervorming tot lesopnames. Het spreekt voor zich dat je nauwe banden vormt met de studentenvertegenwoordigers uit de opleidingscommissies en de commissie kwaliteitszorg onderwijs. Een goed contact met de onderwijsdirecteur is ook essentieel. De intensiteit binnen de thema’s is zelf te bepalen. Kort gezegd hou jij je bezig met onderwijs aan onze faculteit.
Bestuurder Participatie

Het StuW bestuur is afhankelijk van de input vanuit de Studentenvertegenwoordigers binnen de raden en commissies. Hiervoor is communicatie tussen de stuvers en StuW een belangrijk aspect die zeker niet vergeten mag worden. Als bestuurder participatie zorg jij voor de uitnodigingen naar de Stuvers en zorg jij ervoor dat de OC Stuvers en de kringen de doorstroom invullen. Ook Help je met het organiseren van de stuver welkomstreceptie. Vind jij dat de communicatie tussen de stuvers en StuW beter kan? Weet jij hoe we meer Stuvers op onze AV kunnen krijgen?

PR
Als PR maak je reclame voor alle projecten, evenementen en vergaderingen van StuW. Je mag coole slogans voor ons promotiemateriaal verzinnen, breidt een enorm netwerk aan contacten uit binnen studentenvertegenwoordigers en -verenigingen en krijgt de volledige controle over onze Facebookpagina en mag onze nieuwe Instagram opstarten. Heb jij een creatief brein om U tegen te zeggen. Een visueel zicht die wij missen? Kan jij beter banners maken dan ons? Waar wacht je dan nog op!!

Hoe verloopt onze verkiezing?

De manier dat we Vacatures opvullen bij StuW staat beschreven in onze Statuten in art. 16. Voor het gemak ka je ze hieronder aantreffen met de gebruikte definities.

Art. 16 Het bestuur wordt verkozen volgens het volgende proces:

● Een week voor de kiesvergadering wordt naar alle studenten van de Faculteit
Wetenschappen gecommuniceerd voor welke functies men zich verkiesbaar kan
stellen.

● Vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering moeten de kandidaturen
ingediend zijn bij de voorzitter. Deze houdt de Algemene Vergadering op de hoogte
van alle ingediende kandidaturen.

● De kiesvergadering wordt geleid door een lid uit de vergadering die geen kandidaat
is voor de functie waarvoor op dat moment wordt gekozen.

● De kandidaten stellen zich per functie voor aan de algemene vergadering, waarna
ze de vergadering tijdelijk verlaten. Alle aanwezige leden kunnen vragen opstellen
voor alle kandidaten of één kandidaat specifiek. De vragen worden gesteld zonder
aanwezigheid van de andere kandidaten voor die functie.

● De stemming gebeurt zonder aanwezigheid van de kandidaten. De stemming
gebeurt via het “instant run-off voting” (zie definitie)systeem. Bij één kandidaat wordt er echter gewoon gestemd met vóór of tegen. De stemming gebeurt altijd geheim.

● De stemmen worden geteld door één iemand van het dagelijks bestuur en één
iemand van de algemene vergadering. Deze mogen beiden geen kandidaat zijn voor
de functie waarvoor men op dat moment stemt.

● Een kandidaat wordt verkozen met een tweederdemeerderheid. Een onthouding
wordt niet meegerekend. Een ongeldige stem geldt als een onthouding.

Definities:
Een tweederdemeerderheid wordt verkregen wanneer het
aantal stemmen vóór het dubbel van het aantal stemmen tegen overtreft.

Instant run-off voting: de stemmende leden rangschikken al hun kandidaten op een geheime
stembrief. Bij de eerste telling van de stemmen gaat het alleen om de eerste voorkeur. Als een
kandidaat meer dan tweederde van de stemmen krijgt, is deze direct gekozen. Als bij de eerste
telling geen kandidaat is verkozen, valt de kandidaat af die het minst als eerste keus is aangegeven
(of indien er een ex aequo is vallen de kandidaten met het minst aantal stemmen af). De stemmen
van die kiezers gaan niet verloren, maar worden op basis van de tweede voorkeur toegekend aan de
andere kandidaten. Als er nog steeds geen meerderheidskandidaat is, wordt dit proces herhaald met
de tweede keus stemmen van de kandidaat(en) die nu op de laatste plaats staat.Geschreven door Tibo Caterin.