HAS

HAS-award in studentenvertegenwoordiging voor Stijn Seghers!

  • Posted on: 18 May 2014
  • By: Nick

Op de Algemene vergadering van StuW donderdag 15 mei werd Stijn Seghers bedankt met een Honours Award in Studentenvertegenwoordiging (HAS) door de voorzitter van StuW omwille van zijn belangrijke bijdrage in het vertegenwoordigen van de studenten in de Onderwijsraad afgelopen twee jaar! Stijn heeft zich in die twee jaar helemaal ingewerkt in de onderwijsdossiers. Bovendien heeft hij op de vergaderingen van StuW uitgebreid verslag gegeven en gevraagd naar onze mening. Geen enkele keer was hij niet aanwezig op de vergaderingen van de Onderwijsraad en daarnaast heeft hij vaak samen gezeten met andere studentenvertegenwoordigers in de werkgroep Onderwijs van de Gentse StudentenRaad. Kortom, Stijn heeft bewezen dat er heel actieve, gepassioneerde studentenvertegenwoordigers zijn die het beste van zichzelf geven in naam van ons, de studenten!

Stijn, heel erg bedankt daarvoor! Jij gaat dat goed doen als nieuwe voorzitter van Zeus WPI!

Wat is de Onderwijsraad?

De onderwijsraad is een raad die advies geeft aan de Raad van Bestuur inzake onderwijsmaterie. Het gaat hier dus niet om het facultaire, maar centrale niveau. De beslissingen die hier worden genomen, gelden dus ook als advies voor de facultaire opleidingscommissies en de kwaliteitscellen onderwijs. Concreet worden er onder andere beslissingen genomen over aanpassingen van het onderwijs- en examenreglement, over voorstellen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (vb. het stellen van taalvoorwaarden voor lesgevers), er worden opleidingsevaluaties besproken, enz. Kortom worden hier de grote lijnen uitgezet binnen dewelke het onderwijs aan de hele universiteit georganiseerd wordt.

De onderwijsraad wordt voorgezeten door de vicerector en de directeur onderwijsaangelegenheden. Naast de studentenvertegenwoordigers (1 per studiegebied), zetelen er in de onderwijsraad ook nog vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel (1 per faculteit), vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel (1 per soort wetenschap), vertegenwoordigers van de raad van bestuur, een regeringscommissaris, een expert en een vertegenwoordiger van de afdeling onderwijsaangelegenheden.

Tags: 

HAS-award in StuW-projecten voor Stan Van Praet!

  • Posted on: 18 May 2014
  • By: Nick

Op de Algemene vergadering van StuW donderdag 15 mei werd Stan Van Praet bedankt met een Honours Award in StuW-projecten (HAS) door de voorzitter van StuW omwille van zijn bewonderenswaardige inzet voor het realiseren van verschillende StuW-projecten. Meer informatie over de verschillende projecten vind je terug op onze infosite op Minerva onder 'Documenten'. Het meest opvallende project waar hij zich twee jaar voor ingezet heeft, is het voorzien van alternatieve, afwasbare soepbekers. De UGent is ondertussen overtuigd van dit initiatief en zal dit project hoogstwaarschijnlijk volgend academiejaar implementeren.

Bedankt, Stan!

Tags: