Persbericht van onze rector, Anne De Paepe

  • Posted on: 15 June 2014
  • By: Nick

Rector Anne De Paepe heeft tot dusver de media wat geschuwd. Een jaar na haar verkiezing wil ze wel haar standpunten kwijt over enkele hangende kwesties.
INSCHRIJVINGSGELD (NIET) HOGER

‘Ik ben tegen een verhoging van het studiegeld voor de basisopleidingen. Daar mag je niet sociaal selecteren. We kunnen wel de extra opleidingen – master-na-masters – waar een internationaal publiek op af komt, duurder maken. Buitenlandse studenten denken nu dat het geen kwaliteit kan zijn omdat het zo goedkoop is.’Bovendien: stel dat we het toch verhogen met 100 of 200 euro, dat gaat ons weinig opbrengen.inschrijvingsgeld is maar goed voor 2 procent van ons budget.’ ‘Waar ik bang voor ben is dat politici het inschrijvingsgeld zouden optrekken en dat dan als alibi gebruiken om geen extra middelen voor hoger onderwijs vrij te maken.’

ORIËNTEREN AAN DE START

‘Een andere vorm van besparen is zorgen dat jongeren minder mislukken en sneller in de juiste richting terecht komen. Ik ben gewonnen voor een oriënteringsproef vóór de aanvang van het eerste jaar. Dat is een dossier dat we snel moeten aanpakken samen met de andere instellingen. We beginnen niet van nul. Er zijn aanzetten zoals de ijkingsproef bij de ingenieurs en de exacte wetenschappen en de test die onze faculteit psychologie ontwikkelt.’

‘De proef mag niet de vorm van een toelatingsexamen oude stijl krijgen. Ik wil geen afbreuk doen aan de toelatingsproef voor geneeskunde maar selecteren we daarmee wel de beste toekomstige artsen? Zo’n proef heeft altijd zijn beperkingen.’

FLEXIBILISERING GAAT TE VER

‘De doorgedreven flexibilisering van het hoger onderwijs moeten we aan banden leggen.

Sommige jongeren rekken hun studies nodeloos en slepen vakken jarenlang mee. Dat lukt alleen als je je dat kunt veroorloven. Wat bedoeld was als sociale maatregel driegt helemaal anders uit te draaien.

We moeten van de studenten durven eisen dat ze eerst voor bepaalde vakken moeten slagen, vóór ze verder mogen gaan. Vakken meenemen zou maximaal twee jaar mogen.’

BESPAREN DOOR RATIONALISEREN

‘De universiteiten kunnen hun middelen nog veel efficiënter aanwenden. Het heeft geen zin richtingen met een handjevol studenten vijf keer te hebben in Vlaanderen. Vele politici zijn in hetzelfde bedje ziek. Als de overheid aan A iets geeft, willen zij dat B uit hun regio hetzelfde krijgt. Ach, die klein-regionaal-politieke reflex… Wij zijn geen concurrenten van elkaar, onze concurrenten zitten in het buitenland.

FACULTEITEN SCHRAPPEN

‘Er is nog wel meer te rationaliseren. We hebben nog elf faculteiten. Terwijl die indeling van de academsiche activiteiten achterhaald is. We moeten ook af van administratieve overlast. De klassieke visitaties van de studierichtingen – die ons veel hebben bijgebracht; de excessen zijn weg - worden administratief steeds zwaarder; daar komt nu nog een ‘instellingsreview’ bovenop. Stop. Ik wil best rekenschap afleggen, maar op een zinvolle wijze.’

MEER GENDER, MINDER POLITIEK

‘De verkozen leden van de Raad van Bestuur zijn voor de helft mannen, voor de helft vrouwen. We doen béter dan het decreet ons oplegde. Straks moet de overheid haar tien bestuurders nog aanduiden. Ik hoop dat zij het even goed doet wat gender betreft en niet louter het traditionele politieke-levensbeschouwelijke evenwicht respecteert. Dat is hier overigens veel minder aan de orde dan vroeger.’

‘Of ik een vrouwelijke minister van Onderwijs verkies? Ik ben er niet mee bezig welke partij de minister zal leveren. Ik wil vooral iemand met oprechte interesse in zijn domein, die zijn dossiers kent en beslissingen neemt op inhoudelijke gronden – niet om er morgen mee in de krant te komen.’

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.