Een nieuw dagelijks bestuur voor StuW wordt gezocht!

  • Posted on: 10 May 2014
  • By: Nick

Wil je meehelpen het beleid vorm te geven aan onze faculteit? StuW zoekt een nieuw bestuur!

De functies van het dagelijks bestuur zijn in de statuten van StuW vastgelegd:

Art. 11 Het Bestuur bestaat uit minstens drie personen waarvan minimum één verkozen vertegenwoordiger uit de faculteitsraad. Alle bestuursleden moeten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Vergadering, zoals bepaald in art. 5. Het Bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester. De Algemene Vergadering beschikt over de bevoegdheid om, naast deze drie permanente bestuursfuncties, ook aanvullende bestuursfuncties in het leven te roepen.

● De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding en is de uiteindelijke verantwoordelijke. Hij moet elk academiejaar de verschillende vergaderingen samenroepen volgens art. 6.
● De vice-voorzitter ondersteunt en controleert de voorzitter en zorgt ervoor dat het verslag wordt gepubliceerd voor de studenten.
● De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële status van de raad en de subsidies. Hij brengt elke vergadering verslag uit van de financiële status.

Art. 13 Het Bestuur wordt verkozen op de laatste Algemene Vergadering van het lopende academiejaar. De ambtstermijn van de bestuursleden begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. De Algemene Vergadering beslist eerst voor welke functies (zoals bepaald in art. 11) er een bestuurslid verkozen zal worden. Kandidaten voor deze functies dienen zich hierna te melden met een (mondelinge) kandidatuur en te antwoorden op vragen van de Algemene Vergadering. Vervolgens kiest de Algemene Vergadering voor elke functie een bestuurslid: heeft geen van de kandidaten een meerderheid van de stemmen dan wordt een tweede stemronde met de 2 kandidaten met het hoogste aantal stemmen gehouden.

Dien je kandidatuur + motivatie in via e-mail: nick.vangheluwe@ugent.be tegen ten laatste woensdagnacht 14 mei. Op de Algemene Vergadering StuW donderdag 15 mei om 18u in campus De Sterre S9 leszaal V3 wordt het nieuwe bestuur verkozen. Elke student aan de faculteit Wetenschappen heeft stemrecht.