Hoe zit de universiteit in elkaar?

Je hebt waarschijnlijk al vaak gehoord van allerlei verschillende commissies en onderdelen van de
Universiteit Gent, maar wat is dat nu allemaal? Even op een rijtje:

Faculteit

Een samenhangende groep onderzoeksgroepen en opleidingen. De faculteit wetenschappen zit in de
middenmoot qua studentenaantal, maar is op vlak van onderzoek zeer uitgebreid en is daardoor een
belangrijke faculteit.
Een beslissende raad in de faculteit is de faculteitsraad (o.l.v. prof. Herwig Dejonghe). Hierin zetelen
veel professoren en een aantal studenten en assistenten. De studenten moeten verkozen worden
door de andere studenten (verkiezingen om de twee jaar). Zij beslissen over alles dat de faculteit
wetenschappen aangaat.
Voor al je opmerkingen en problemen i.v.m. de faculteit zullen wij de faculteitsraad raadplegen.

Vakgroep

Een groep professoren, assistenten en ander personeel die samen werken rond een bepaald
onderzoeksthema (lijst: http://www.ugent.be/we/nl/faculteit/vakgroepen). Zij zorgen voor het
onderzoek en de organisatie van de opleidingen. Voorbeeld: de vakgroep geografie organiseert de
opleiding geografie en verricht het onderzoek rond geografie.

Opleidingscommissie

Zij beslissen over het vakkenaanbod en de structuur van een opleiding. Een derde van de commissie
bestaat uit studenten en zij kunnen dus meebeslissen over de opleiding.
Voor al je opmerkingen en problemen i.v.m. je opleiding zullen wij de opleidingscommissie
raadplegen.

Examencommissie

Even een belangrijk verschil: de opleidingscommissie bepaalt de structuur van de opleiding, de
examencommissie zorgt de toepassing ervan. Zij beslissen over graden, deliberaties, GIT-trajecten,
curricula, thesisonderwerpen, examenroosters, … Hierin zetelen geen studenten.
Voor al je opmerkingen en problemen i.v.m. examenroosters, GIT-trajecten, … zullen wij de
examencommissie raadplegen.

Kwaliteitscel Onderwijs (KCO)

Is een overkoepelend orgaan voor de opleidingscommissies. Zij bewaken de kwaliteit van de
opleidingen (via onder andere de onderwijsevaluaties). Uit elke opleidingscommissie zit er iemand in
de KCO. De KCO wetenschappen staat onder leiding van prof. Annemie Adriaens.