Wie is StuW?

Decanaat t.a.v. StuW
Campus Sterre, S2
Krijgslaan 281
B-9000 Gent

stuw@ugent.be
BE66 9730 3846 1443

Elisabeth Lambert (voorzitter)
Lid van de Faculteitsraad
Lid van de Diversiteitscommissie
Lid van de Opleidingscommissie Biochemie & Biotechnologie
Master Biochemie en biotechnologie
Alexis Nikolakopoulos (vicevoorzitter)
Master Fysica & Sterrenkunde
Johannes Weytjens (penningmeester)
Lid van de Faculteitsraad
Lid van de Diversiteitscommissie
Master Fysica & Sterrenkunde
Aranka Steyaert
Lid van de Faculteitsraad
Master Wiskunde
Jeroen Meulewaeter
Lid van de Opleidingscommissie Wiskunde
Lid van de Kwaliteitscel Onderwijs
Bachelor Wiskunde