Wie is StuW?

Decanaat t.a.v. StuW
Campus Sterre, S2
Krijgslaan 281
B-9000 Gent

stuw@ugent.be
BE66 9730 3846 1443

Sven Berckmoes (voorzitter)
Lid van de Faculteitsraad
Lid van de Computercomissie
Lid van de Opleidingscommissie Chemie
Master Chemie
Louise Deconinck (vicevoorzitter)
Lid van het Diversiteitsteam
Lid van de Opleidingscommissie Informatica
Master Informatica
Rien Maertens (penningmeester)
Lid van de Opleidingscommissie Informatica
Master Informatica