Eerste hulp: Wat doet de Opleidingscommissie?

  • Posted on: 22 September 2012
  • By: Nick

Studentenvertegenwoordiging in de Opleidingscommissie is heel belangrijk, maar wat houdt dat juist in?

Voor elke opleiding aan de faculteit bestaat er een opleidingscommissie, die advies geeft aan de faculteit over het beleid en de organisatie van de opleiding in kwestie. Concreet staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van het onderwijs. De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en draagt verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan. De commissie streeft naar een voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.

Het Onderwijs- en Examenregelement (art. 34) bepaalt dat één derde van de opleidingscommissie uit studenten moet bestaan. Het aantal studenten hangt dus van de grootte van de commissie af. Als effectieve leden hebben de studenten in de opleidingscommissie stemrecht. De vergadering wordt voorgezeten door de opleidingscommissievoorzitter.

De gehele samenstelling vind je terug via volgende link: http://www.ugent.be/we/nl/faculteit/raden/opleidingscommissies

StuW vraagt met aandrang dat de studentenvertegenwoordigers in de commissie goed communiceren met hun medestudenten!

Introductiedag eerstejaars 21 september 2012 om 9u30 in de Ledeganck

  • Posted on: 29 July 2012
  • By: Nick
foto introductiedag

Introductiedag voor nieuwe studenten

Jaarlijks wordt voor de nieuwe studenten aan de Faculteit Wetenschappen een introductiedag georganiseerd. Deze vindt plaats op vrijdag 21 september 2012.

Waar moet je zijn?
Auditorium 2, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent

Wanneer word je verwacht?
De introductiedag begint om 9h30.

Het programma
Algemeen gedeelte:
9u30 -  Verwelkoming door prof. dr. Herwig Dejonghe, decaan van de faculteit Wetenschappen, met een korte voorstelling van de faculteit Wetenschappen
9u45 -  Voorstelling van de facultaire diensten voor studenten door dr. Beata De Vliegher, trajectbegeleider
10u15 -  Kennismaking met StuW, facultaire Studentenraad van de faculteit Wetenschappen
10u30 -  Meer informatie over je eigen opleiding vind je op volgende website: http://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/monitoraat/introductiedag.htm

StuW

Verkiezing afgevaardigden Raad van Bestuur & Sociale Raad

  • Posted on: 21 April 2012
  • By: Nick

Beste wetenschapper

Van 23 april tot 27 april krijgen wij de mogelijkheid om onze vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en de Sociale Raad te verkiezen.
Normaal kreeg je hiervoor onlangs een uitnodiging met je persoonlijk pincode om te kunnen stemmen op het intranet van de UGent.

De kandidaat-vertegenwoordigers kan je vinden op
http://www.UGent.be/verkiezingen2012 en
http://www.durfdoen.be/verkiezingen.

Of je mag stemmen of niet, kom je te weten door de kiezerslijsten te
raadplegen http://www.UGent.be/verkiezingen2012. Hierin zijn namelijk
alle stemgerechtigden opgenomen.

StuW zou het ten zeerste appreciëren dat jullie je stem uitbrengen, zodat de Faculteit Wetenschappen mede bepaald wie in onze naam de Raad van Bestuur en Sociale Raad zal vertegenwoordigen.

Pagina's