Introductiedag eerstejaars 2013 met voorstelling van StuW

  • Posted on: 19 September 2013
  • By: Nick
introductiedag

Jaarlijks wordt voor de nieuwe studenten aan de faculteit Wetenschappen een introductiedag georganiseerd. Deze vindt plaats op Vrijdag 20 september 2013 om 9u30.
9u30 -  Verwelkoming door prof. dr. Herwig Dejonghe, decaan van de faculteit Wetenschappen
Korte voorstelling van de faculteit Wetenschappen
9u45 -  Voorstelling van de facultaire diensten voor studenten door dr. Beata De Vliegher, trajectbegeleider

10u15 -  Kennismaking met StuW, facultaire Studentenraad Wetenschappen

10u30 -  Meer informatie over je eigen opleiding

Pagina's