Wat is de faculteitsraad?

  • Posted on: 31 March 2014
  • By: Nick

Tweejaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor de faculteitsraad. Deze raad bestaat uit professoren, assisterend academisch personeel, assisterend technisch personeel en studenten. Hier worden belangrijke beslissingen gemaakt en adviezen geformuleerd op het niveau van de faculteit. Dit semester zijn er 10 zetels die kunnen ingevuld worden door studenten! Er wordt maandelijks vergaderd, doorgaans op een woensdagnamiddag.

De officiële definiëring:
"De faculteitsraad:

-> is samengesteld uit een aantal professoren en een vertegenwoordiging van A.A.P., A.T.P. en studenten
-> is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot hun bevoegdheid behoren op grond van de opleidingen en de vorming waarvoor zij instaan
-> is bevoegd voor onder meer:

- het oprichten van aan elkaar nauw verwante opleidingen en van opleidingscommissies
- het aanduiden van lesgevers
- het verlenen van studieduurverkorting
- het beslissen welke studiejaren deeltijds ingericht worden
- adviseert het universiteitsbestuur onder meer over:
- het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma voor elke opleiding
- het organiseren van voortgezette academische opleidingen
- de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus
- het inrichten van bepaalde toelatingsexamens
- het vaststellen van vacatures voor academisch personeel
- de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren"

Stel je kandidaat als studentenvertegenwoordiger!

  • Posted on: 31 March 2014
  • By: Nick

Deze week kan je als studentenvertegenwoordiger kandidaat stellen voor de faculteitsraad van de faculteit Wetenschappen. In deze raad worden beslissingen gemaakt op het niveau van de faculteit (Wetenschappen). Je zit hier samen met professoren, assisterend academisch en technisch personeel. Vind je studentenvertegenwoordiging belangrijk? Wil je mee beslissen over zaken die onze faculteit aangaan? Stel je dan kandidaat!

De kandidaturen moeten persoonlijk ingediend worden van maandag 31 maart 2014 tot en met vrijdag 4 april 2014, van 9 tot 16 uur. Elke kandidaat brengt hiervoor zijn/haar personeels- of studentenkaart en identiteitskaart mee. De kandidaturen moeten neergelegd worden op de zetel van de verkiezingscommissie, in het oud Rectoraat (2e verdieping - bureau 012), Sint-Pietersnieuwstraat 25, Gent.

Als je vragen hebt, of begeleid wilt worden bij de inschrijving, e-mail ons: stuw@ugent.be

Infosessie studentenverkiezingen faculteitsraad Wetenschappen 2014

  • Posted on: 1 March 2014
  • By: Nick
StuW_infosessie_verkiezingen

Voor de faculteitsraad aan de faculteit Wetenschappen wordt er gezocht naar studenten om te zetelen voor 2 jaar. Er zullen 10 zetels ingevuld kunnen worden. Omwille van de genderquota die door de Vlaamse Overheid opgelegd worden, zullen de spelregels een beetje veranderen.

Maar wat houdt studentenvertegenwoordiging precies in? Aangezien StuW hier ervaring in heeft zal er een infosessie georganiseerd worden zodat je weet waaraan je kan beginen. We verwachten je!

Locatie: campus De Sterre, S9 in leszaal V2
Datum: woensdag 19 maart 2014 vanaf 18u tot 20u30.

Hou onze website en infosite op Minerva in de gaten, evenals onze Facebookpagina, want we zullen binnenkort meer informatie vrijgeven i.v.m. de verkiezingen.

Laat de game of thrones beginnen!

StuW

"Afgestudeerd! Wat nu?" door GSR & GAST

  • Posted on: 28 February 2014
  • By: Procrat
Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Maar wat als je niet meer ten laste van je ouders bent? Wat als ik zelf over mijn loon moet onderhandelen? Wat als ik niet meteen een job vind?
Alle antwoorden op deze vragen en nog veel meer krijg je op onze sessie: "Afgestudeerd! Wat nu?".

Iedereen is welkom op 5 maart of 5 mei van 18.30 - 20.00. Meer informatie kan je op onze flyer vinden.
Alle aanwezigen krijgen na afloop ook een informatiepakketje mee.

We willen graag weten hoeveel enthousiastelingen aanwezig zullen zijn zodat er zeker genoeg pakketjes voorzien worden. Daarom vragen we dat je vooraf inschrijft via facebook (tickets) op het event 'Afgestudeerd! Wat nu?' of via mail naar afstuderen.info@gmail.com (vermeld naam, instelling en datum van de sessie die je wilt volgen).

Tot dan!

Pagina's