Het succesverhaal van de afwasbare soepbekers door Stan Van Praet

  • Posted on: 18 May 2014
  • By: Nick

Overal aan de UGent wordt soep geconsumeerd uit de welgekende composteerbare soepbekers. Met liefde wordt door de studenten 10 eurocent meer betaald voor een soepje uit een groene beker, maar hier stelt zich het eerste probleem, hoe ‘groen’ is die beker? Deze verdwijnt namelijk in de gewone vuilbak en wordt dus binnen de 3 weken verbrand samen met het ander ‘huisvuil’…

Na wat research kwamen we te weten dat die bekers eigenlijk niet echt composteerbaar zijn, toch niet in het idee van maak een grote composthoop op bv. de Sterre en laat die bekers natuurlijk composteren, want dit blijkt dus niet mogelijk te zijn. Om de bekers te composteren zou een aparte ophaling nodig zijn door het bedrijf dat de bekers produceert en zo kunnen die dan op een speciale manier worden ‘verbrand/gecomposteerd’ want er komt dus nog altijd een oven aan te pas. Na wat te hebben geïnformeerd bij o.a. Vera Putteman is zo’n aparte ophaling praktisch echter niet haalbaar.

StuW zocht verder naar ideeën, andere afbreekbare bekers, of bekers uit gerecycleerd materiaal… maar deze zijn naar ons weten nog steeds niet op de markt, dus dat was geen optie.

De mooie ‘dopler’ drinkflessen, te verkrijgen in de UGent-shop, gaan volgens ons goed over de toonbank, wij zien ze alvast overal in het straatbeeld opduiken. Zelf kocht ik zo een beker aan de faculteit van de Bio-ingenieurs waar deze werden verkocht voor de actie van music-for-life.
Dit alles bracht ons op het idee om hetzelfde te doen maar dan voor soepbekers! Dus het verkopen van een isolerende en herbruikbare beker voor soep, natuurlijk voorzien van het UGent-logo. Deze kan dan logischere wijs ook voor thee en/of koffie worden gebruikt, daar het volume 300 mL zal bedragen (de huidige hoeveelheid soep die wordt aangeboden in de kantines/resto’s). Deze beker is dus multifunctioneel en kan dan ook zo gemakkelijk gebruikt worden door het academisch assisterend personeel (AAP) en zelfstandig academisch personeel (ZAP). Als het van ons afhangt alvast een niet te missen object op de bureau van iedere professor, assistent, doctoraat-student… kort ieder UGent-lid!

Bij een groepsaankoop door de UGent lijkt het ons mogelijk om zo’n bekers relatief voordelig aan te bieden. Hierdoor kan de prijs van de beker eigenlijk terug gewonnen worden, daar de soep dan terug 50 eurocent zal kosten (de 10 eurocent extra voor de composteerbare beker valt dan weg). Deze soepbekers zouden dan best wel aangeboden worden in de resto’s zelf zodanig deze goed bereikbaar zijn voor de student, assistenten, professoren… Dit zal het aanschaffen en gebruik van de beker stimuleren. Dit leek ons alvast een mooie en ‘groene’ oplossing! Durf denken, durf doen!

Tags: 

HAS-award in StuW-projecten voor Stan Van Praet!

  • Posted on: 18 May 2014
  • By: Nick

Op de Algemene vergadering van StuW donderdag 15 mei werd Stan Van Praet bedankt met een Honours Award in StuW-projecten (HAS) door de voorzitter van StuW omwille van zijn bewonderenswaardige inzet voor het realiseren van verschillende StuW-projecten. Meer informatie over de verschillende projecten vind je terug op onze infosite op Minerva onder 'Documenten'. Het meest opvallende project waar hij zich twee jaar voor ingezet heeft, is het voorzien van alternatieve, afwasbare soepbekers. De UGent is ondertussen overtuigd van dit initiatief en zal dit project hoogstwaarschijnlijk volgend academiejaar implementeren.

Bedankt, Stan!

Tags: 

Een nieuw dagelijks bestuur voor StuW wordt gezocht!

  • Posted on: 10 May 2014
  • By: Nick

Wil je meehelpen het beleid vorm te geven aan onze faculteit? StuW zoekt een nieuw bestuur!

De functies van het dagelijks bestuur zijn in de statuten van StuW vastgelegd:

Art. 11 Het Bestuur bestaat uit minstens drie personen waarvan minimum één verkozen vertegenwoordiger uit de faculteitsraad. Alle bestuursleden moeten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Vergadering, zoals bepaald in art. 5. Het Bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester. De Algemene Vergadering beschikt over de bevoegdheid om, naast deze drie permanente bestuursfuncties, ook aanvullende bestuursfuncties in het leven te roepen.

● De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding en is de uiteindelijke verantwoordelijke. Hij moet elk academiejaar de verschillende vergaderingen samenroepen volgens art. 6.
● De vice-voorzitter ondersteunt en controleert de voorzitter en zorgt ervoor dat het verslag wordt gepubliceerd voor de studenten.
● De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële status van de raad en de subsidies. Hij brengt elke vergadering verslag uit van de financiële status.

Art. 13 Het Bestuur wordt verkozen op de laatste Algemene Vergadering van het lopende academiejaar. De ambtstermijn van de bestuursleden begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. De Algemene Vergadering beslist eerst voor welke functies (zoals bepaald in art. 11) er een bestuurslid verkozen zal worden. Kandidaten voor deze functies dienen zich hierna te melden met een (mondelinge) kandidatuur en te antwoorden op vragen van de Algemene Vergadering. Vervolgens kiest de Algemene Vergadering voor elke functie een bestuurslid: heeft geen van de kandidaten een meerderheid van de stemmen dan wordt een tweede stemronde met de 2 kandidaten met het hoogste aantal stemmen gehouden.

Dien je kandidatuur + motivatie in via e-mail: nick.vangheluwe@ugent.be tegen ten laatste woensdagnacht 14 mei. Op de Algemene Vergadering StuW donderdag 15 mei om 18u in campus De Sterre S9 leszaal V3 wordt het nieuwe bestuur verkozen. Elke student aan de faculteit Wetenschappen heeft stemrecht.

Pagina's